550 000 ska få bredband

2 av de 3,25 miljarderna i landsbygdsprogrammet som ska till bredbandsutbyggnad fram till år 2020 har nu fördelats av Jordbruksverket till de olika länen.

Fördelningen bygger på statistik över var landsbygdsbor och landsbygdsföretag finns. Mest pengar går till Västra Götalands och Skåne län. Gotlands län får ingenting. Förhoppningen är att 550 000 hushåll ska kunna ansluta sig till bredband fram till 2020.
fördelningbredband
Källa: Jordbruksverket

Share This Post