”Bäst att bo” – en storstadsorgie

loggaxvitTidningen Fokus årliga ”Bäst att bo”-ranking förvandlades i år till en storstadsorgie.

Tidningen Fokus rankar årligen Sveriges kommuner enligt ett antal kriterier och kommer fram till var det är bäst att bo. Tidigare har landsbygdskommuner som t ex Ydre och Habo kunnat hävda sig men till år gjorde man om kriterierna. Nu är det bara storstäderna som gäller.
Stockholm är bäst att bo, enligt rankingen och sedan följer en lång rad förorter plus Göteborg och därefter de andra stora kommunerna med över 100 000 invånare.

Man kan fråga sig om detta är en korrekt bedömning av livet i Sverige. Med andra kriterier kanske rankingen sett annorlunda ut.
Finns det inget på landsbygden som väger upp ekonomiska centra, massiv inflyttning och närheten till stor jobbmarknad?
Kan det finnas fördelar med tryggad försörjning av bra dricksvatten (betänk att stora delar av Skåne får sitt vatten genom långa tunnlar från Småland så förstår ni sårbarheten) eller god luftkvalitet (Luftföroreningarna ökar i de stora städerna och Stockholm, Göteborg och Malmöområdena ligger på kontinentala nivåer.). Eller kanske hur nära det är till en skog eller bullerfri miljö. Eller kommunernas resiliens. Vad händer vid stormar, översvämningar och framtida klimatförändringar?

Rankingen skulle kanske istället kallas populäraste kommunerna att bo i. Det som inte är så populärt kan också vara bra.

Henrik Simonsen, Landsbygdidag

Share This Post