Centern: vi ger oss inte om vargen

Eskil Erlandsson”EU ska inte bestämma om vargen. Vi i Centerpartiet kommer inte ge oss förrän vi har en rovdjursförvaltning på plats som ser till att vi på allvar kan förvalta de vilda djur vi har”, skriver Eskil Erlandsson (C), Landsbygdsminister, Göran Lindell (C) riksdagsledamot Vetlanda och Carina Johansson, kommunfullmäktigeledamot Gislaved i debattinlägg på Landsbygdidag.

Att vi ska kunna leva och verka i alla delar av vårt land, det är en grundstomme för vår politik. Detta betyder inte bara att vi ska satsa på infrastruktur, jobb och bra service i hela landet. Det innebär också att alla ska känna trygghet och ha förutsättningar att bo och verka i hela Sverige.

För Centerpartiet har det därför varit viktigt att komma till rätta med problemen med den växande vargstammen. Vi har därför sett till att reformera rovdjurspolitiken så att man ska kunna skydda sina djur mot vargangrepp. Det har vi gjort det genom ändrad lagstiftning och regelverk med skyddsjakt och licensjakt på varg. Trots dessa förändringar har överklaganden satt stopp för en effektiv förvaltning av rovdjuren. Det är inte en hållbar lösning på problemen och vi kommer inte ge oss förrän vi har en rovdjursförvaltning som fungerar.

Den otrygghet som vargen skapar för många människor är något som vi alla måste ta på allvar. Vi ska ha en rovdjursförvaltning som ser till att vi inte bara har gott om djur i skogen, utan också ser till att vi har en balans så att människor kan hålla djur och känna trygghet där man bor.

Hittills har dessvärre nästan alla beslut om jakt resulterat i ett antal överklaganden som satt stopp för jakten. Därför har regeringen nu förändrat reglerna för hur överklaganden får gå till för att undvika att jaktbeslut fastnar i långa juridiska processer. EU har kritiserat Sverige för denna förändring, men vi vill vara tydliga med att vi kommer ta strid mot EU för att den rovdjurspolitik riksdagen beslutade om ska bli verklighet i Sverige.

Vi menar att förvaltningen av de rovdjur vi har i vårt land, däribland vargen, ska ske så nära människor som möjligt för att vi ska kunna uppnå en balans mellan rovdjur och människor. Vi har därför sett till så att förvaltningen blir mer regional. Just nu pågår ett arbete med att regionalisera de flesta beslut kring licensjakt på rovdjuren. På samma sätt som skyddsjakten ska den också kunna beslutas av Länsstyrelsen med Naturvårdsverket som sista instans som kan överpröva beslutet. Detta gör vi för att minska risken att jaktbesluten fastnar i domstolar långt borta från de som berörs.

Vi i Centerpartiet kommer inte ge oss förrän vi har en rovdjursförvaltning på plats som ser till att vi på allvar kan förvalta de vilda djur vi har i stället för att fastna i långa överklagandeprocesser. Det är ett löfte vi alltid kommer att hålla!

Eskil Erlandsson (C), Landsbygdsminister
Göran Lindell (C ) riksdagsledamot Vetlanda
Carina Johansson, kommunfullmäktigeledamot, Gislaved

Share This Post