Dåligt lingonår – igen

gbiwvpobrzurvhowaxphDet ser ut att bli ont om lingon i år. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på klart sämre tillgång i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normalår.

Årets prognos pekar på en relativt sett mycket dålig tillgång på lingon i Norrland, med endast drygt hälften så mycket bär jämfört med medelvärdet för perioden 2003–2013.

I Svealand ser det ännu sämre ut, där prognosen tyder på att det endast kommer att finnas en femtedel av normaltillgången, faktiskt den sämsta tillgången sedan mätningarna började 2003 för denna del av landet. Bara i Götaland tycks tillgången på lingon kunna betecknas som normal.

Prognosen baseras på uppgifter från Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker.

Share This Post