Det blir en dålig blåbärssäsong

Tillgången på blåbär ser ut att bli ganska hygglig i år men årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på något färre blåbär än normalt i hela landet.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i år under genomsnittet för den föregående elvaårsperioden inom alla landsdelar. I Norrland verkar dock tillgången på blåbär bli relativt bra, med 85-90 procent mogna blåbär jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli något sämre i Götaland och Svealand med drygt 70 procent av genomsnittet för perioden 2003-2013.

”Den sämre prognosen för Götaland kan åtminstone delvis förklaras med att blåbärsriset på många håll i den här landsänden fick kraftiga vinterskador år 2013 och att riset inte hann återhämta sig helt förra sommaren”, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, SLU.

Share This Post