”Ett av de största hoten mot mänskligheten”

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot mänskligheten, konstaterar Jordbruksverket och anordnar därför ett seminarium under Almedalsveckan där generaldirektörerna från Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt berättar om den svenska handlingsplanen mot antibiotikaresistens.

Den svenska djuruppfödningen använder minst antibiotika i EU men samtidigt importerar vi nu mer än 50 procent av köttet vi äter.

Share This Post