Forskare dram skam över lantbruksuniversitetet

smabrukaren_rune_lanestrand
Forskare dram skam över lantbruksuniversitetet när de i ett helt ovetenskaplig utspel i Svenska Dagbladet förtalar ekologisk odling och som sedan okritiskt återges i de stora medierna inklusive public service, skriver Rune Lanestrand i ett inlägg på Landsbygdidag Debatt.

Trots att de fyra professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer och Rune Andersson är kända för att gå kemi-och GMO-industrins ärenden.

Den senare Rune Anderson är den mest kände av de “fyra gäng.” Andersson har under många år lett lantbruksuniversitetets motstånd mot ekologiskt jordbruk. Samtidigt som han utbildat en stab av efterföljare.

Sanningen bakom kulisserna på lantbrukshögskolan på Ultuna är skrämmande. De som forskat på miljövänligt, uthålligt ekologiskt jordbruk har under många år förföljts och rent av mobbats bort. Forskaranslag har strypts till forskning på ekologisk odling medan de som gått kemiindustrins och Monsantos ärenden har favoriserats på alla sätt. Inte minst genom rikliga forskanslag. Den ekologiska forskningen har mer eller mindre strypts. Det kan bland andra den forskaren Kristina Belfrage vittna om som trots starkt motstånd har doktorerat på ekologiskt jordbruk.

Tvärtemot vad de fyra osakliga professorerna påstår är ekologiskt jordbruk både lönsamt och miljövänligt. För många jordbrukare har övergången till ekologiskt jordbruk varit räddningen för deras gård. Här ett bra och glädjande exempel som det blir allt fler av också i Sverige i takt med att efterfrågan på ekologiska livsmedel ständigt ökar. Film från Tjulsta Gård. https://www.youtube.com/watch?v=U5NhM4tLEDI

Rune Lanestrand
Tid redaktör för Småbrukaren

Share This Post