Handelsgödselskatten prövar Alliansens trovärdighet

Lars Håkan Halldin
”Handelsgödselskatten blir ett lackmustest på Alliansens trovärdighet”, skriver c-märkte Eksjödebattören Lars-Håkan Halldin på Landsbygdidag Debatt.

Detta blir ett lackmustest på alliansens trovärdighet och inre solidaritet. Orkar man gå mot förslaget då kan det bli match 2018. Kom ihåg att SD vill inte ha skatten. Förslaget har inga reell förutsättning ta sig genom riksdagen om inte FP och M sviker. Där sitter problemet.

Detta innebär att i en polariserad debatt blir SD åter vinnaren. De kan peka på Alliansens bristande trovärdighet. Jimmie Åkesson säger: se så splittrade de är medan vi SD står enade. Välj vad ni vill ha. Många procent tar SD på detta. Det är således Alliansen som äger frågan ingen annan. Vill man ha problem då är man oenig och motarbetar varandra. Förutsättningarna är goda om man orkar hålla ihop. Man vinner två saker: lönsammare landsbygd och en trovärdig Allians.

Åsa Romson är förpliktad att uppfylla något av miljöpartiets löften nu hävdar hon att handelsgödselskatten skall återinföras.

Sakförhållandet är följande: man har lindat in frågan, det skall utredas hur skatten skall införas och förslaget beräknas genomföras 2016. Man måste ha beslutet blocköverskridande.

Logiken säger att Soc dem och Miljöpartiet vill. Centern vill inte. Vad vill KD? Nästa fråga. Birgitta Ohlsson FP vill inget hellre än lägga ned jordbruk så hon vill säkert införa skatten. Moderaterna med ny partiledare, hon som sa att de som bor i staden är smartare än de som bor på landet, vad blir hennes slutsats? Tyvärr hon är för skatten.

Lars-Håkan Halldin

Share This Post