”Har vi råd med en avfolkad glesbygd?”

”Det finns ett Sverige utanför storstan, har vi råd med en avfolkad glesbygd?”. Den frågan ställer sig företrädare för Skogs- och lantarbetsgivarförbundet (SLA) vid ett seminarium i Almedalen.

Industrin är viktig för Sverige och drar in stora exportintäkter. Samtidigt avfolkas mindre orter och glesbygd där basindustrin och de gröna näringarna verkar. Företagen får allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens.
Vad krävs för att locka nya medarbetare och få dem att bo kvar, är frågan som ställs till bl a Jessica Polfjärd (M), ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott och Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Share This Post