Inte glada efter att kalkbrytningen tillåts igen

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till den kontroversiella kalkbrytningen i Bunge, Ojnareskogen, på Gotland.

På Naturvårdsverket är man inte glada åt tillståndet och man ska analysera domen för att eventuellt ta fallet vidare.
”Vi kan konstatera att vi inte fått gehör för våra synpunkter att kalkbrytning här riskerar att ge stora, bestående skador på utpekade arter och naturtyper i angränsande Natura 2000-område. Världsunika förekomster av arter i täktområdet försvinner och det finns risk för att Bästeträsk som reservvattentäkt skadas”, säger Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket i en kommentar.

Kalkbrytningen vållad enorma protester från miljöorganisationer och ortsbor innan den stoppades. Ojnareskogen Gotlands största sammanhängande vildmarksområde och var på väg att bli fasta Gotlands första nationalpark.

Share This Post