Landsbygden kan få ny nationalparkEtt småländskt skogs- och sjölandskap kan bli Sveriges nästa nationalpark. Delar av sjön Åsnen (Smålands tredje största sjö)föreslås bilda Åsnens nationalpark. Men först vill Naturvårdsverket få in synpunkter och kommentarer på förslaget.

Åsnen i Småland. Foto: Ingela Eriksson, Naturvårdsverket

Fram till den 3 juli finns det möjlighet att tycka till om förslaget genom den remiss Naturvårdsverket skickat ut. Den föreslagna Åsnens nationalpark ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun.

Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Förslaget till nationalparken kommer att lämnas över till regeringen under hösten 2017.

Den föreslagna nationalparken omfattar i första hand delar av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld. I området finns rikt fågelliv, övärld och ädellövskogar.

Share This Post