Landsbygdens kris: antalet jordbruksföretag minskar med 35 procent


2016 fanns 62 937 jordbruksföretag. Då den senaste undersökningen genomfördes 2013 fanns 67 146 jordbruksföretag. Sedan 1990 har antalet företag minskat med 35 procent, visar färsk statistik från Jordbruksverket.

Gårdar med mer än 100 hektar åkermark ökar. 2016 utgjorde de nästan 10,6 procent av alla företag medan motsvarande siffra för 2013 var 9,8 procent. På dessa företag fanns 56 procent av den totala åkermarken. Motsvarande siffror var 4 respektive 24 procent 1990.

Nästan var tredje jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2016, en ökning jämfört med 2013. Antalet jordbrukare under 35 år utgör en liten andel på 5 procent, men har ökat något sedan 2013.

Share This Post