Låt inte Ryssland döda svensk mjölknäring


Kor2”Redan kort efter Rysslands importstopp av mejeriprodukter gick Landsbygdspartiet Oberoende ut och påpekade den negativa effekt det gav på mjölkproduktionen och möjligheten för att få det gå runt för mjölkbönder. Nu är mjölkkrisen ett faktum. Först nu har man i huvudstaden fått upp ögonen för det. Men vad gör man?”, skriver företrädare för Landsbygdspartiet Oberoende i ett inlägg på Landsbygdidag Debatt.

Naturligtvis ska Sverige stå upp mot och fördöma totalitarism och militär aggression, men ska redan hårt pressade mjölkbönder stå för hela kostnaden för det?

Utrikespolitik och sanktioner slår just nu hårt mot mjölkpriset. Landsbygdspartiet Oberoende vill än en gång påtala vikten av att skyndsamt införa tillfälligt särskilt stöd. Innan fler mjölkbönder tvingas lägga ned p.g.a. ekonomiska sanktioner.

Ett första steg som kan beslutas om snabbt och ge snabb effekt är att låta mjölkproducenterna få behålla hela momsen på mjölklikviden. Detta ger ca 25-40 öre upp direkt per kilo. Det är en konkret åtgärd i rätt riktning för att rädda upp svensk mjölkproduktion genom mjölkkrisen, även om fler långsiktiga åtgärder också behövs.

Claes Littorin, Johan Berg, Pierre Ländell
Landsbygdspartiet Oberoende

Share This Post