Mikro-högskolor ska motverka utflyttning

För att stoppa utflyttning från landsbygden föreslår nu ledningen för Högskolan Väst i samband med Almedalsveckan att man ska möjliggöra utbildning på små orter, rapporterar Ttela.

”Utbildningsklyftan blir allt större eftersom utbildningarna tenderar att koncentreras till storstadsregionerna, vilket innebär att det kan bli problem att säkra kompetensförsörjningen på de mindre orterna”, säger Jan Theliander prorektor på Högskolan Väst till Ttela.

Share This Post