MPs stadsfixering tydlig

Nu har Sverige fått en rödgrön regering som börjar med att plocka bort landsbygdsdepartementet. Det departement som i mina ögon är det viktigaste för att få en samlad bild över landsbygdens näringar, jordbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion, men också landsbygdens utveckling i övrigt. Det visar tydligt på den stadsfixering som Miljö­partiet länge fört och som tyvärr också Socialdemokraterna köpt, då man nu också infört en stadsutvecklingsminister, skriver Uppvidingepolitikern Patrik Davidsson (c) i ett debattinlägg på Smp.

”Under decennier har flyttlassen gått från land till stad. Detta är en trend som landsbygden har kämpat med de senaste 70 åren, och som Socialdemokraterna ivrigt har stött med centraliserings­politik”, menar Patrik Davidsson.

Share This Post