Så ska det bli bättre mobiltäckning

Gå vidare med tilldelningen av 700 MHz-bandet, förstärk arbetet med bättre inomhustäckning, utred så kallade samhällsmaster och öka tillsynen och mätningen, det är fyra exempel i den långsiktiga plan för bättre mobiltäckning som Post- och telestyrelsen (PTS) nu överlämnat till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

”Det här är välkomna förslag och en välkommen plan, som jag nu kommer gå igenom mycket noga. Men redan nu kan jag ge besked om att regeringen kommer ta sig an förslaget om så kallade samhällsmaster så snabbt vi kan. Vi vet att det finns många kommuner som äger byggnader, där det redan finns el och fiber framdragen, som borde kunna användas för att erbjuda mobiloperatörer att, på lika villkor, sätta upp sina basstationer. Det skulle vara ett bra sätt för många kommuner att, till en väldigt låg kostnad, kunna bidra till bättre mobiltäckning hemma hos sig, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i en kommentar

11-punktslistan i korthet:

 1. gå vidare med tilldelningen av det så kallade 700 MHz-bandet (som regeringen öronmärkte för att i framtiden användas för mobilt bredband, i ett regeringsbeslut i februari i år) för att få bättre mobiltäckning,
 2. se över möjligheten att jobba med så kallade ”samhällsmaster” i kommunerna, som ett sätt för lokala aktörer att kunna bidra och främja täckningen framför allt i glesbygd,
 3. jobba vidare med åtgärder för att förbättra inomhustäckningen,
 4. stärk uppföljningen av mobiltäckning genom tillsyn och mätning,
 5. ge stöd till regionalt arbete med mobil- och bredbandsfrågor,
 6. vidta åtgärder för ökad robusthet i mobilnäten inklusive hantering av elstörningar,
 7. förbättra informationen till konsumenter på mobil- och bredbandsmarknaden,
 8. utred förutsättningarna för bredband och IP-telefoni via satellit,
 9. träffa en branschöverenskommelse om miniminivåer för fibernät,
 10. gör en samlad insats för att minska problem med att använda betalterminaler i mobila kommunikationsnät,
 11. använd mer frekvenser för att möta efterfrågan på trådlösa tjänster.

Share This Post