Stockholm slår tillbaka – skaffar sig egen jätteö

Gotland och Öland är fortfarande Sveriges största öar men Orust i Bohuslän är inte längre tredje störst, enligt Statistiska Centralbyråns nya klassificering.

Istället är det ön som fått namnet Södertörn-Nacka som är tredje störst.
Enligt SCB är Södertörn en ö eftersom den är helt omgärdad av vatten: Mälaren, Östersjön och Södertälje kanal.
Redan på 1000-talet medförde landhöjningen att sjövägen genom nuvarande Södertälje grundades igen. Flera försök under århundradena gjordes för att öppna sjöleden igen och det lyckades till slut i början av 1800-talet.
SCBs omklassificering innebär också att det plötsligt bor 1,6 miljoner personer på öar i Sverige.

Share This Post