Stoppa storstadsnormen

”När landsbygdens förutsättningar mäts med staden som norm osynliggörs de värden som gör att människor väljer att bo på landsbygden”, menar företrädare för Hela Sverige ska leva som anordnar ett seminarium i Almedalen på tal om storstadsnorm och attityder till unga på landsbygden.

”Det har blivit norm i Sverige att vi som är unga och vill lyckas i livet ska flytta till en stor stad. Denna norm frodas och reproduceras genom såväl mediala som samhällsetablerade attityder till unga som väljer att bo på landsbygden – vi ses som misslyckade om vi stannar, samtidigt som vi ses som svikare om vi inte flyttar tillbaka. När landsbygdens förutsättningar mäts med staden som norm osynliggörs de värden som gör att människor väljer att bo på landsbygden. Vi tror inte att den urbanisering som pågår eller den ensidiga tron på storstaden är hållbar. Framtiden är inte möjlig med ett samhälle där infrastruktur, service och kulturfunktioner utanför storstäderna är nedmonterade”, lyder utgångsläget inför seminariet där bland andra en grupp unga landsbygdsbor deltar liksom Brittis Benzler (v), Ulf Berg (m). Irene Oskarsson (kd), Foujan Rouzbeh (fi), Emil Källström (c) och Tina Ehn (mp).

Share This Post