Svenskar vill ha rovdjursjakt – men inte Stockholmarna

En klar majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur.

Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt, enligt en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Umeå universitet.
I undersökningen har attityderna till stora rovdjur och rovdjurspolicy och förvaltning studerats på riksnivå samt på regional nivå. Norrlandslänen, Dalarnas, Värmlands och Stockholms län jämförs mot riket som helhet.

Det finns en tydlig skillnad mellan land och stad. Det märks bland annat i acceptansen för de nya rovdjursmålen som beslutades i december 2013.
”De som tycker att de nya målen är för högt satta hittar vi främst i län där människorna lever nära rovdjuren. I kontrast till detta står Stockholms län, där många tycker att målen för antalet rovdjur är för lågt satta”, säger docent Camilla Sandström vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. kenth jörgensen · Edit

    låt gråben ta en av de som sitter i statshusets keledjur så blir det annat ljud i källan

Comments are closed.