Sverigedemokraternas attack mot svenska landsbygden

I och med sitt sameuttalande förkastar Björn Söder (sd) den grupp av människor som håller liv i en jättelik del av den svenska landsbygden.

Ja de som bor på svenska landsbygden är lite annorlunda. Några av dem råkar fortfarande vara bofasta bönder och några av dem ägnar sig åt nomadisk rennäring. De är få till antalet men att kalla dem för icke-svenskar är fel.

Argumentet att samer och tornedalsfinnar länge levt inom Sveriges gränser är felaktigt. Det är i själva verket tvärtom. Svenska staten har sedan länge brett ut sig över samernas och de finsktalandes områden. Kalla det kolonisering om ni vill.
Söders uttalande blottar den sydsvenska koloniala inställningen till norra Sverige. Med tanke på det sätt som samer behandlats av svenska staten genom historien är Björn Söders uttalande tragiskt otidsenligt.

Det samiska folket i det inre av Norrland säljer Sverige. De förvaltar en av de mest exotiska platserna på jorden. På samma sätt marknadsför landsbygdsbefolkningen också andra delar av Sverige utan att få särskilt stort uppskattning för det. Smålänningarna med sina rödvita hus och bevarande av kulturarv till exempel.

Skillnaden mellan samer och andra svenskar är sedan århundranden utsuddad. Under de kulturella utbytena i samband med expansionen i norr gifte man sig över gränserna och skapade en egen smältdegel i norr, ett svenskt folk.
Skillnaden mellan en same och en Stockholmare är på många sätt lika stor eller liten som mellan en bonde i Småland och en Stockholmare.
Tänk om Söder istället raljerat över frågan om storstadsbor efter ett antal generationer i storstaden kan räknas som svenskar eller om de tillhör en internationell klass eller till och med etnicitet med samma värderingar och luftföroreningar som i andra storstäder i världen.

Acceptera den mångkultur som finns inom det svenska folket. Från spettekaka, korsvirkeshus och palmer i Trelleborg till renskav, kåtor och gruvor i Kiruna.
Förhoppningsvis leder Björn Söders uttalande till samling för samerna och mot den samefientlighet som fortfarande finns. Eller är Sverigedemokraterna ute och fiskar efter de rösterna också?

Henrik Simonsen, Landsbygdidag 21 dec

Share This Post