Tre miljoner satsas på omöjlig uppdrag

Nordiska ministerrådet satsar nu cirka tre miljoner kronor på ett demografiprojekt med syfta ett bryta befolkningsminskningen i Nordens glesbygd.

Jämtlands län och en region i Finland och en på Island deltar i projektet.
Företrädare för Regionförbundet har bland annat besökt orten Kluk i Krokoms kommun, rapporterar Länstidningen, för att lära sig det självklara att en levande landsbygd beror mycket på att människor är engagerade och brinner för bygden.

Projekt genomförs med träffar och samtal mellan de olika regionerna där man ska utbyta erfarenheter.
Nästa gång åker projektdeltagarna till Island.
Man kan gott fråga sig vem som får mest nytta av de tre miljonerna? regionförbundsanställda eller landsbygdsbor.

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. intressant, tvivels utan ; självklart att det lokala engagemanget är en tillgång; efter genomförd lokal ekonomisk analys kan konstateras att offentliga medel förmeras med lite drygt ”fem gånger pengarna” om åtgärden handhas av lokalt förankrad organisation; byalag e d

Comments are closed.